مجمع عمومي عادي ساليانه بانك شهر در روز پایانی تیرماه با حضور سهامداران، مدیرعامل، اعضاء هیئتمدیره و مدیران بانک برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲ / ۱۳۹۱ از ساعت ۱۰صبح روز دوشنبه مورخ سی و یکم تیرماه سال جاری با حضور بیش از ۸۵درصد سهامداران در محل سالن سعدی مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تشکیل شد.

در این مراسم ضمن استماع گزارش‌های هیئت‌مدیره، حسابرس و بازرس قانونی بانک، بررسی و تصویب صورت‌های مالی(ترازنامه، سود و زیان و…) در خصوص سود قابل تقسیم نیز تصمیم‌گیری شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سهامداران مبلغ ۱۰۰‌ریال به ازای هر سهم بین سهامداران این بانک توزیع خواهد شد.

لازم به توضیح است که عمده سهامداران این بانک شهرداریهای کلانشهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، قم، قزوین و اهواز بوده و همچنین میزان ۳۰درصد دیگر سهام نیز در اختیار عموم شهروندان میباشد.