به گزارشافکارنیوز، محمود زیرکچیان‏ زاده، با بیان این مطلب گفت: تا کنون ظرفیت سازی لازم برای ذخیره سازی سه میلیون بشکه نفت، انجام شده که تا پایان امسال ظرفیت ذخیره سازی نفت در فلات قاره به ۸,۱ میلیون بشکه افزایش می‏یابد.

وی تصریح کرد: تا مهرماه امسال ۳,۲ میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره سازی نفت اضافه می‏ شود و مابقی آن تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اشاره به راه ‏اندازی پیشرفته‌ترین پایانه شناور ذخیره‌سازی خلیج فارس، گفت: این شناور از ظرفیت ذخیره سازی و صادرات ۲,۲ میلیون بشکه نفت برخوردار بوده که در منطقه بهرگان مستقر شده است.

وی از افزایش ۳,۲ میلیون بشکه ای ظرفیت ذخیره سازی نفت در منطقه بهرگان با ساخت و نصب مخازن جدید خبر داد و گفت: ۲.۲ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی در شناور FSU و یک میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی با ساخت یک مخزن جدید نفتی ایجاد می‏شود.

وی با بیان اینكه بیشترین پروژههای ذخیرهسازی این شركت در منطقه بهرگان انجام میشود، افزود: دو مخزن یك میلیون بشكه ای جدید ذخیره سازی نفت به ‏زودی در جزایر سیری و لاوان با استفاده از تكنولوژی جدید ساخته و راه‏ اندازی خواهد شد.