به گزارش افکارنیوز، تمامی متقاضیانی که مدارک آنها مورد تایید قرار گرفته باید توجه داشته باشند که با توجه به تاریخ های واریز از پیش اعلام شده، حداکثر مهلت واریز قسط سوم تاریخ هفتم شهریور ماه سال جاری است لذا متقاضیان حداکثر تا تاریخ فوق مهلت دارند مبلغ واریزی خود را به حداقل ۶۰ میلیون تومان برسانند در غیر این صورت از لیست پروژه تهرانسر حذف خواهند شد.

پیشتر در اطلاعیه ای که بر روی خروجی سایت ثبت نام مسکن ویژه قرار گرفته بود اعلام شده بود که تمامی متقاضیانی که مدارک آنها مورد تایید قرار گرفته و اقساط سر رسیده خود را واریز ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۲۷ تیر ماه مهلت دارند تا مبلغ واریزی خود را به حداقل ۴۰ میلیون تومان برسانند در غیر این صورت از لیست پروژه تهرانسر حذف خواهند شد.

این گزارش می افزاید: همزمان با تحویل واحد مسکونی به متقاضی طبق دستورالعمل ثبت نام معادل ۳۰ درصد از بهای کارشناسی قدرالسهم عرصه مربوط به هر واحد دریافت می شود.

بنابراین گزارش، الباقی قیمت تمام شده واحد مسکونی با در نظر گرفتن ۷۰ درصد بهای کارشناسی زمین به صورت اقساط ماهیانه طولانی مدت ۱۰ ساله با مبلغ هر قسط حدود ۱۰ میلیون ریال اخذ خواهد شد.

متراژ واحدهای در حال احداثحدود ۱۰۵ مترمربع به صورت مفید و دارای انباری و پارکینگ و آسانسور است.

با توجه به شرایط مزبور قسط پنجم پرداختی توسط متقاضیان مبلغی معادل ۴۰۰ الی ۴۵۰ میلیون ریال قبل از تحویل واحد خواهد بود.