به گزارش افکارنیوز، مجتبی شادلو اظهار کرد: عمده تولید لیموترش در استان‌های فارس و هرمزگان است و در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، حاشیه خوزستان، جیرفت و کهنوج در استان کرمان نیز تولید می‌شود.

وی با مناسب دانستن شرایط جوی برای تولید لیموترش افزود: سطح زیرکشت لیموترش در کشور حدود ۳۰۰ هزار هکتار و متوسط عملکرد این محصول در باغات ۲۰ تن در هر هکتار است که البته این میزان عملکرد در مناطق برتر و نمونه تا دو برابر افزایش می‌یابد.

رییس اتحادیه باغداران با اشاره به شیوع بیماری جاروک جادوگر لیموترش در سال‌های گذشته گفت: امسال شرایط جوی مساعدی برای باغات لیموترش از زمان گل‌دهی تا برداشت وجود داشت و از سوی دیگر اقدامات مناسبی برای کنترل این بیماری انجام شد که پیش بینی می‌شود امسال مشکلی خاصی وجود نداشته باشد.

شادلو افزود: با توجه به هزینههای تولید، قیمت تمام شده برای هر کیلوگرم لیموترش به طور متوسط حدود ۱۵۰۰ تومان است که پیشبینی میشود این محصول حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان به دست مصرفکننده برسد.