به گزارش افکارنیوز، سید علی حسینی - معاون سازمان بورس و اوراق بهادار – درباره جزییات انتقال سهام همراه اول از فرابورس به بورس گفت: سهام همراه اول در بورس تهران پذیرش شده و هر زمان که سهام شناور آزاد آن افزایش پیدا کرد، این شرکت وارد بورس تهران می‌شود.

وی افزود: بنابراین انتقال همراه اول از فرابورس به بورس منوط به تعیین تکلیف سهام شناور آزاد آن است لذا به محض اینکه شرکت فرابورس اعلام کند که سهام شناور آزاد این شرکت به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است، این شرکت به بورس تهران منتقل می‌شود.

وی در مورد اقدامات انجام شده برای ورود همراه اول به بورس گفت: برای این منظور سهامدار عمده یعنی شرکت مخابرات باید سهام شناور آزاد این شرکت را کامل کند تا با اعلام فرابورس همراه اول به بورس تهران منتقل شود.

به گزارش ایسنا، شرکت همراه اول در حال حاضر با ارزشی معادل ۸۴۹۴ میلیارد تومان پس از پتروشیمی مارون دومین شرکت بزرگ فرابورس محسوب می‌شود و درصورت انتقال آن به بورس در ردیف شرکتهای بزرگ بورسی قرار می گیرد.

این در حالی است که بیش از ۹۰درصد سهام شرکت همراه اول در اختیار شرکت مخابرات ایران بوده و این شرکت بزرگ بورسی باید اقداملات لازم را برای ورود شرکت زیر مجموعه خود به بورس تهران انجام دهد.