به گزارش افکارنیوز، روزنامه پاکستانی نیشن، علت تاخیر ایجاد شده در ارسال گندم پاکستان به ایران را عدم تعیین قیمت برق و عدم مکاتبه در این مورد از سوی شرکت ملی انتقال و ارسال کالای پاکستان با وزارت امنیت غذایی این کشور عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، اسلام‌آباد توافقنامه‌ای برای تهاتر برق وارداتی از ایران در برابر صادرات ۱۰۰ هزار تن گندم به این کشور با تهران به امضا رسانده است. در مرحله اول قرار است ۳۰ هزار تن گندم به ایران ارسال شود.

اما تمامی سفارش‌های ایران در این مورد لغو شده است. ناظران مواد غذایی ایران از پاکستان بازدید کردند و پس از بررسی کیفیت این نوع گندم با واردات آن از سوی ایران موافقت کردند.

اما شرکت ملی انتقال و ارسال کالای پاکستان تاکنون با وزارت امنیت غذایی پاکستان در مورد قیمت برق وارداتی از ایران مکاتبه نکرده است که در صورت انجام این کار، هزینه برق و گندم تعیین خواهد شد. عدم مکاتبه این شرکت سبب تاخیر صادرات گندم به ایران شده است.