به گزارش مهر سید محمود احمدی پاسخ به این مطلب که ارزش مواد اولیه سکه های خرد نسبت به ارزش اسمی آنها بیشتر بوده و این امر سوء استفاده هایی را در پی داشته است، آیا با ضرب سکه های خرد جدید همچون ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ تومانی این مشکل از بین رفته است؟ گفت: این مشکل به دلیل تغییرات قیمت فلز در دنیا هنوز وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه همواره تغییراتی در قیمت فلزات به وجود می آید، بانک مرکزی در اکثر اوقات مجبور به کوچک تر کردن سکه های خرد رایج در بازار می شود.

دبیر کل بانک مرکزی افزود: قرار است فعلا با اسکناسهای ریز، نیاز مردم را به پول خرد اعم از اسکناس و سکه های خرد رفع کنیم.

این در حالی است که مجید صنیعی مدیر کل سازمان تولید اسکناس و مسکوک در گفتگو با مهر در پاسخ به همین سئوال چنین گفت: مشکل مربوط به بالابودن ارزش مواد اولیه سکه های خرد نسبت به ارزش اسمی آن چند سال است که حل شده است.

گفتنی است؛ پیش از این مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفته بود: با ضرب سکه های خرد ۲۵،۵۰ و ۱۰۰ تومانی، احتمال سوء استفاده از این سکه ها به دلیل اینکه ارزش مواد اولیه آنها کمتر از ارزش اسمی است وجود نخواهد داشت.

مجید صنیعی ضرب سکه های ۲۵،۵۰ و ۱۰۰ تومانی را مقرون به صرفه عنوان کرده و گفته بود: ارزش مواد اولیه سکه های مذکور به مراتب کمتر از ارزش اسمی آنها خواهد بود، در نتیجه این موضوع برای افرادی که می خواهند از این سکه ها در مصنوعات فلزی دیگری با ذوب کردن آن استفاده کنند، هیچگونه انگیزه ای ایجاد نمی کند.

وی خاطرنشان کرده بود: به طور قطع تا مدت ۵ سال آینده، اگر تغییر چندانی در قیمت جهانی فلزات و کاهش قیمت آن اتفاق نیافتد، مشکلی در مورد سوء استفاده از این سکه ها به وجود نخواهد آمد.