به گزارش روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب استان کرمان در راستای ارائه خدمات ویژه به مشتریان ارزنده، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در شرکت ایران ایر نصب و راه اندازی کرد.

با بهره برداری از سامانه محب در ایران ایر، از این پس مدیریت حساب های متمرکز این شرکت در بانک ملت با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.