رضا رحمانی در گفتگو با سایپانیوزتصریح کرد : با توجه به کارنامه درخشان وتوانمندی نعمت زاده در این حوزه امید است صنعت ومعدن که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد به جایگاه حقیقی خود باز گردد.

وی بیان کرد: نعمت زاده انسانی شریف وکارامد است که بارها در عمل - بر خلاف بسیاری که فقط شعار می دهند - شایستگی خود را به اثبات رسانده است.

رحمانی خاطر نشان کرد: نعمت زاده افرادی متبحر که دارای تخصصهای لازم در این زمینه هستند را بر سر کار خواهد آورد وگزینه های خود را بر اساس شایسته سالاری انتخاب خواهد کرد.

رییس کمسیون صنعت ومعدن افزود:در برنامه هایی که ایشان به کمیسیون ارائه داده است ،نقاط مثبت زیادی در جهت پیشرفت وتوسعه این حوزه وجود دارد باشد که بتواند با کسب آراء از نمایندگان به سمت وزارت صنعت ومعدن وتجارت منسوب شود.