به گزارش سایپانیوز گروه خودروسازی سایپا در ماه گذشته ۳۵ هزار دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری تولید کرده که بیانگر افزایش تولید خودرو در این گروه با وجود تحریم های بین المللی و مشکلات و موانع موجود برای صنایع است.

بر اساس این گزارش آمارهای منتشره حاکی از افزایش پیوسته میزان تولید خودرو در گروه خودروسازی سایپا از ابتدای سال جاری تاکنون است به گونه ای که در اردیبهشت ماه تعداد تقریبی ۲۵ هزار دستگاه و در خرداد ماه حدود ۳۰ هزار دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری در شرکت های سایپا، سایپاکاشان، پارس خودرو، زامیاد، سایپا دیزل و بن رو تولید شده که خود بیانگر افزایش پلکانی تولید خودرو در این گروه و تثبیت شرایط تولیدی است.

گروه خودروسازی سایپا در یک سال اخیر و با وجود مشکلات فراوان نقدینگی، تحریم های بین المللی، کمبود مواد اولیه و افزایش نرخ ارز همواره تلاش کرده خطوط تولید را پویا و زنده نگه داشته و سهم خود را در بازارهای داخلی و خارجی حفظ کند.

عرضه چندین محصول جدید داخلی و خارجی در سال جاری، افزایش سطح کیفیت و ایمنی محصولات تولیدی، تجهیز خودروها به امکانات و استانداردهای روز و بسیاری اقدامات رو به رشد دیگر با وجود مشکلات فراوان نشان دهنده عزم جدی گروه خودروسازی سایپا در حرکت در مسیر تبدیل شدن به یک خودروساز مطرح جهانی است.