به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، از كل تماسها دريافتي به ترتيب ۱۰ هزار و ۴۴۶ تماس با ۲۴/۶۲ درصد در مورد خدمات نوين بانكي، ۴ هزار و ۵۵۳ تماس با ۱۳/۲۷ درصد در زمينه خدمات بانكداري، يك هزار و ۳۸۸ تماس با ۲۷/۸ درصد در مورد بانك ملي ايران و ۳۹۷ تماس با ۳۷/۲ درصد درخصوص موضوعات متفرقه بوده است.

لازم به ذکر است در بین کل تماس‌های دریافتی بیشترین فراوانی متعلق به سامانه بانکداری اینترنتی(سبا) با ۵۲/۱۹ درصد بوده و پس از آن، موضوعات سامانه رعد ملی، ساپتا و خرید شارژ بیشترین تماس‌ها را به خود اختصاص داده است.

واحد ارتباط مردمي بانك ملي ايران با استفاده از كارشناسان متخصص و ۶۰ خط تلفن با شماره تماس ۶۴۱۴۰-۰۲۱، وظيفه اطلاعرساني و پاسخگويي درخصوص موضوعات مختلف بانكي به مشتريان را بر عهده دارد.