به گزارش افکارنیوز،مصوبه هیات وزیران در باره اصلاحیه رأی ابلاغی، موضوع اساسنامه تولید و عرضه مسکن از سوی دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ابلاغ شد.

اصلاحیه رأی ابلاغی، موضوع اساسنامه تولید و عرضه مسکن

معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری

با عنایت به رأی ابلاغی شماره ۱۸۹۲۴ه / ب مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲(۱) متضمن نظر قطعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی راجع به تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۴۰۹۲ / ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲آبان ۱۳۹۱ موضوع: «اساسنامه تولید و عرضه مسکن»، و در مقام تصحیح رأی اعلام می‌دارد در ذیل بند(۱) رأی ابلاغی، عبارت: «به حساب خزانه‌داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی» جایگزین عبارت: «به حساب درآمد عمومی» می‌شود.

دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قربانعلی مهری

مصوبه قبلی در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۸۹۵ ـ در ۴ تیر۹۲ منتشر شده است.