به گزارش افکارنیوز،عبدالعلی صاحب‌محمدی با اشاره به حضور فعال بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی و روبنایی راه‌آهن و اجرای قانون اصل ۴۴ و ‌خصوصی‌سازی، اظهار داشت: در طول‌ سال‌های فعالیت بنده در راه‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران‌ اقداماتی ‌در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی در راه آهن صورت گرفت‌ به نحوی که همه شرکت‌های ریلی و ۱۰۰ درصد واگن‌های باری و مسافری به بخش خصوصی واگذار شد.

وی با تأکید بر لزوم ‌واگذاری کامل لکوموتیو‌ها به بخش خصوصی از سوی راه‌آهن به عنوان یکی از اهداف برنامه، تصریح کرد: باید با تداوم واگذاری‌ها به بخش خصوصی، قانون اصل ۴۴ ‌به نحو مطلوب و کامل در راه‌آهن اجرا شود.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: با توجه به واگذاری مالکیت واگن‌های باری، فروش شرکت‌های مشترک حمل و نقل ریلی‌ و برون‌سپاری امور تعمیرات و نگهداری مربوطه به بخش‌های غیردولتی، طبیعتاً تمامی امور تعمیرات اساسی و بازسازی واگن‌ها نیز به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شده است.

* لزوم اجرای پروژه‌ها در قالب BOT به عنوان نوعی خصوصی‌سازی در راه‌آهن


صاحب‌محمدی اضافه کرد: در اجرای پروژه‌ها به صورت جذب فاینانس تنها منابع مالی اجرای پروژه اخذ می‌شود اما در روش bot سرمایه‌گذاری، اجرا و نگهداری پروژه بر عهده بخش خصوصی خواهد بود.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: فاینانس در واقع نوعی تسهیلات است که برای توسعه زیرساخت‌ها به کار می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: جذب فاینانس در برخی از زمینه‌ها شرایط مناسبی ندارد ضمن آنکه فاینانس نسبت به bot طرح کاملی نیست در حالی که bot کامل‌تر است زیرا در واقع همزمان هم سرمایه‌گذار اخذ می‌شود و هم خصوصی‌سازی صورت می‌‌گیرد. ‌

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: زمانی که طرحی به صورت bot اجرا می‌شود، مجری پس از اجرای پروژه بهره‌برداری را نیز بر عهده دارد یعنی در واقع خصوصی‌سازی نیز همزمان انجام شده است، بدین ترتیب که سرمایه‌گذار با سرمایه خود مسیری را می‌سازد و بسته به میزان سرمایه‌گذاری برای مدت‌زمانی خاص از آن پروژه بهره‌برداری می‌کند و از زمان آغاز بهره‌برداری پروژه در واقع خصوصی‌سازی نیز اتفاق می‌افتد. ‌

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مدیریت عالی شبکه و برنامه‌ریزی عملیات بهره‌برداری از وظایف راه‌آهن است.

* ارائه تسهیلات‌ در قالب وجوه اداره شده به شرکت‌های بخش غیر دولتی و تعاونی


صاحب‌محمدی اظهار داشت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون اصل ۴۴، مواد ۳۰ و ۱۲۸ برنامه سوم، ماده ۲۹ تنفیذی قانون برنامه چهارم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش بهره‌وری امکانات ریلی، اشتغال‌زایی و از این قبیل، تسهیلاتی را در قالب وجوه اداره شده در اختیار شرکت‌های بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی قرار می‌دهد.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برابر مفاد قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی مصوب ۱۳۸۴ و در زمینه‌های قید شده زیر سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند.

الف) امور ناوگان


‌واگذاری ۱۰۰ درصد انواع واگن‌های باری و راهبری آنها

‌واگذاری ۱۰۰ درصد واگن‌های مسافری و خدماتی مربوط و راهبری قطارهای مسافری

‌واگذاری ۱۰۰ درصد انواع لکوموتیو و خودکشنده‌ها و بهره‌برداری از آنها

‌واگذاری ۱۰۰ درصد نگهداری و تعمیرات ناوگان و تأمین قطعات مورد نیاز

واگذاری ۱۰۰ درصد کارگاه و دپوهای نگهداری و تعمیرات ناوگان

‌واگذاری ۱۰۰ درصد کارخانه‌ها، کارگاه‌های تأمین و تولید مواد، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به بخش ریلی

ب) خطوط و امور زیربنایی


‌واگذاری ۱۰۰ درصد خطوط فرعی(صنعتی تجاری)

‌واگذاری ۱۰۰ درصد ماشین‌آلات مکانیزه احداث، نگهداری و بازسازی خطوط، بهره‌برداری و نگهداری از آنها

واگذاری ۱۰۰ درصد کارگاه‌های نگهداری و بازسازی خطوط، ابنیه فنی و علائم و ارتباطات

‌واگذاری ایستگاه‌های مسافری و باری

‌واگذاری ۱۰۰ درصد نگهداری و تعمیرات ارتباط و علائم الکتریکی

‌واگذاری ۱۰۰ درصد تعمیرات و نگهداری خط و ابنیه فنی

‌واگذاری ۱۰۰ درصد تعمیرات و نگهداری ساختمان و تأسیسات(جاری اساسی)

‌واگذاری پایانه‌ها، باراندازها، انبارها، زمین، ساختمان و تأسیسات

ج) امور راهبری


‌واگذاری ۱۰۰ درصد مدیریت ترافیک و بهره‌برداری از شبکه خطوط ریلی

‌واگذاری ۱۰۰ درصد مالکیت، بهره‌برداری و نگهداری از ماشین‌آلات روسازی، زیرسازی و بهسازی(به جز مالکیت ماشین‌آلات امداد ریلی)

‌واگذاری ۱۰۰ درصد بهره‌برداری از کارهای مانوری

د) تحقیقات و فناوری


‌واگذاری امور مربوط به خدمات مهندسی و مشاوره تحقیقاتی و پژوهشی

واگذاری امور مربوط به تکنولوژی اطلاعات IT