به گزارش افکارنیوز،با اجرای طرح همکدسازی در استان مرکزی کد این استان به ۰۸۶ تغییر خواهد کرد.

به پیش‌شماره تلفن شهرهای اراک، تفرش، آشتیان، خنداب، میلاجرد، جاورستان و کمیجان عدد ۳ و به شهرهای مامونیه، نیم ور، محلات، دلیجان و نراق عدد ۴ اضافه خواهد شد.

پس از همکدسازی هر ماه ۹۰۰ تومن آبونمان اشتراک همکدی از مشترکان اخذ خواهد شد.

همچنین مخابرات تعرفه هر پالس را ۵۸.۷۱ ریال محاسبه خواهد کرد که البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید تعرفه باید ۴۴.۷ ریال برای هر پالس باشد.

اطلاعات بیشتر روی سایت شرکت مخابرات استان مرکزی به آدرس www.tciarak در دسترس است.