به گزارش افکارنیوز،محسن دارایی در مورد خرید تضمینی گندم از کشاورزان گفت: تاکنون ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شده است که نسبت به کل خرید تضمینی گندم در سال گذشته که دو میلیون ۴۴ هزار تن بود، دو برابر رشد داشته است.

وی دلیل افزایش خرید دولتی را افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از ۷۲۰ تومان به کیلویی ۸۰۰ تومان عنوان کرد.

به گفته دارایی به این دلیل در ۱۵ روز گذشته یک میلیون تن به آمار خرید تضمینی گندم اضافه شده است.

سخنگوی خرید تضمینی بانک سپه پیش‌بینی کرد: تا پایان فصل برداشت، میزان تحویل گندم به مراکز دولتی به ۴.۵ میلیون تن برسد.

خرید بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، خرید و فروش گندم و آرد آزاد شد و به همین دلیل طی دو سال گذشته در کنار خرید دولتی، بخش خصوصی نیز اقدام به خرید می‌کنند.

اخیرا سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد، بیش از یک میلیون تن گندم کشاورزان را خریداری کرده است، علاوه بر آن کارخانه‌های آرد و ماکارونی نیز به طور مستقل گندم کشاورزان را خریداری می‌کنند.

یکی از برنامههای دولت کاهش خرید تضمینی دولتی و سپردن امور به بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است که طی دو سال اخیر در مورد خرید تضمینی گندم انجام شده است.