به گزارش افکارنیوز،وحید صدوقی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود تعرفه مکالمه سیم‌کارت دائمی همراه اول از ۴۴۷ ریال به ۵۹۹ ریال افزایش یافته است، اظهار داشت: تعرفه جدید ۵۹۹ ریال به ازای هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، ۱۲ درصد از نرخ موثر هر دقیقه مکالمه که در گذشته اعمال می‌شود، بیشتر است.

مدیر عامل همراه اول توضیح داد: در گذشته نرخ موثر هر دقیقه مکالمه با احتساب جابه‌جایی و بین‌شهری ۵۳۷ ریال بود که اکنون به نرخ سراسری ۵۹۹ ریال افزایش پیدا کرده است.

وی توضیح داد: پیش از این تعرفه هر دقیقه مکالمه شهری سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول ۴۴۷ ریال و تعرفه هر دقیقه مکالمه بین‌شهری ۷۶۰ ریال بود.

همچنین هزینه دو پالس جابه جایی حدود ۹۰ ریال نیز روی هر دقیقه اعمال می‌شد.

صدوقی گفت: با تعرفه جدید ۵۹۹ ریالی، هزینه دو پالس جابه‌جایی حذف شده است.

صدوقی ادامه داد: بنابراین تعرفه ۵۹۹ ریالی برای هر دقیقه مکالمه بین دو تعرفه ۴۴۷ ریال و ۵۹۹ ریال تعیین شده است.

مدیر عامل همراه اول یادآور شد: علاوه بر این کمیسیون تنظیم مقررات کف و سقف تعیین نرخ را ۵۱۵ ریال تا ۶۱۸ ریال مصوب کرده بود.