به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این مدت ۲ میلیون و ۵۷۲هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار از گمرک منطقه ویژه عسلویه صادر شد و این گمرک رتبه نخست را در امر صادرات کالا به خود اختصاص داد.

پس از عسلویه گمرک شهید رجایی با ۸ میلیون و ۴۰ هزارتن کالا به ارزش یک‌ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار، در رتبه دوم قرار گرفت.

همچنین در مدت یاد شده پس از گمرک عسلویه و گمرک شهیدرجایی بیشترین میزان صادرات به ترتیب به گمرکات پتروشیمی بندر امام خمینی، تهران، مشهد، شهیدباهنر، منطقه ویژه بوشهر، اصفهان، اراک و تبریز اختصاص داشته است.

براساس این گزارش در این مدت ۵۹درصد از وزن و ۶۵درصد از ارزش صادرات کل کشور از ده گمرک یاد شده صادر شده است و سایر گمرکات کشورمان طی چهارماهه نخست سال ۱۳۹۲ تنها ۴۱درصد وزن و ۳۵درصد ارزش کل صادرات را به خود اختصاص دادهاند.