یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی فراهم می شود.

به گزارش مهر، دولت به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، لایحه ایجاد و تشکیل ۱۴ منطقه ویژه اقتصادی جدید در مناطق مختلف کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استانهای هرمزگان(پارسیان و لاوان)، یزد(فولاد اردکان، صدوق)، مرکزی(کاوه، زرندیه و مبلمان و دکوراسیون)، خراسان شمالی(بجنورد)، خراسان رضوی(سبزوار)، لرستان(بروجرد)، گیلان(لاهیجان)، فارس(جهرم)، کرمانشاه(قصر شیرین) و اصفهان(شهرضا) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.

بر اساس این لایحه، مناطق مذکور طبق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اداره خواهد شد.