ساعاتی پیش چند واگن از قطار باری در منطقه لرستان از خط خارج و موجب مسدود شدن محور جنوب شد به نحوی که در حال حاضر هیچ ترددی در این مسیر انجام نمیشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاجیان سخنگوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۶ واگن از یک قطار باری از خط خارج که موجب انسداد مسیر تاکنون - لحظه انتشار خبر - شده است.

وی محل این سانحه را ایستگاه تنگه ۵ شیر در اندیمشک لرستان اعلام کرد و اظهار داشت: برهمین اساس، قطارهایی که در محور جنوب در حال حرکت بودند، به دلیل این اتفاق متوقف شدند.