به گزارش افکارنیوز، در حالی که این قانون مصوب شده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است رییس شورای اصناف کشور نسبت به این ماده قانونی اعتراض دارد. شورای نگهبان نیز برای بررسی بیشتر این ماده قانون شورای اصناف را مجددا به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است.

قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف در پاسخ به این سوال ایسنا که دلیل مخالفت شما برای افزایش تعداد نمایندگان در شورای اصناف کشور چیست؟ پاسخ داد: افزایش تعداد نمایندگان در شورای اصناف باعثمی‌شود که هزینه‌های این شورا افزایش یابد.

وی ادامه داد: بیشتر نمایندگان از شهرستان‌ها هستند و زمانی که قرار است جلسات شورای اصناف برگزار شود این نماینده‌ها باید به تهران بیایند.

او با بیان این‌که از این رو هزینه‌هایی نظیر ایاب ذهاب با مقادیر بیشتری به شورای اصناف کشور تحمیل می‌شود گفت: از سوی دیگر وجود یک نماینده در ازای هر ۱۰ هزار واحد صنفی باعثمی شود که یک شهرستان ۴۰ نماینده داشته باشد و یک شهرستان هیچ نماینده‌ای داشته باشد.

نوده فراهانی در ادامه با طرح این سوال که چرا یک شهرستان باید تعداد زیادی نماینده داشته باشد و یک شهرستان هیچ نماینده‌ای نباید داشته باشد خاطرنشان کرد: ما به دنبال حذف این قانون نیستیم. در حال حاضر ۱۵۴ نماینده در شورای اصناف کشور حضور دارند. این نمایندگان از سراسر کشور در این شورا حضور دارند اما زمانی که اعلام می کنیم به ازای هر ۱۰ هزار واحد صنفی یک نماینده بدین معناست که استان‌هایی که ۱۰ هزار واحد صنفی ندارند نماینده‌ای هم نباید داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر تهران ۴۰ نماینده داشته باشد به نفع من می شود اما نباید حق شهرستان‌هایی که ۱۰ هزار واحد صنفی ندارند را ضایع کرد.

رییس شورای اصناف در پایان گفت: براساس قانون قبلی طبق جمعیت هر استان به شورای اصناف نمایندهای ارسال میشد و ما می خواهیم همان قانون قبلی در این مورد اعمال شود.