به گزارش افکارنیوز، سیدسعید زمانیان دهکردی اظهار کرد: من معتقدم بانک مرکزی باید به صورت کامل استقلال داشته باشد و زیرمجموعه دولت نباشد تا بتواند قدرت تصمیم‌گیری به ویژه در عرصه سیاست‌های مالی و پولی را به طور مستقل داشته باشد.

وی افزود: برای ریاست بانک مرکزی باید فردی انتخاب شود که توان و قدرت مدیریتی بالا داشته باشد تا دولت نتواند هر موقع که خواست به عنوان یک خزانه به بانک مرکزی نگاه کند و از آن استقراض کند که متاسفانه این اتفاق در گذشته افتاده است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس یادآور شد: رییس کل بانک مرکزی باید کسی باشد که شرایط مالی و پولی کشور، وضع بازار، قدرت پول ملی و رکود تورمی را به خوبی بداند و کارنامه دقیق مدیریتی در این عرصه داشته باشد تا بتواند برنامه مدونی برای اصلاح سیاست‌های پولی ارائه کند.

زمانیان با تاکید بر اینکه رییس بانک مرکزی باید برای ورود پول‌های پرقدرت مثل یارانه‌های نقدی، چاره‌اندیشی کند، اضافه کرد: کسی باید برای تصدی این پست انتخاب شود که اقتصاددان کامل باشد و تیم قوی، مدیر و مدبر در کنارش داشته باشد و برای کاهش تورم ناشی از نقدینگی، افزایش ارزش پول ملی، مدیریت بازار ارز و شفافیت بازار برنامه ارائه دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تاکید کرد که بانک مرکزی باید مدیریت مجزا، مستقل و با قدرت تصمیمگیری بالا داشته باشد که حتی اگر نیاز بود در مقابل خواستههای نامشروع و بیمورد دولت در مورد استقراض پول از بانک مرکزی به راحتی بایستد و دولت نتواند به سادگی در پایههای بانک مرکزی تاثیر بگذارد.