به گزارش افکارنیوز، محمد مهدی برومندی درواکنش به این مطلب که با توجه به تفاوت چشمگیر قیمت گوشت درداخل با کشورهای همسایه، دامدارن به قاچاق دام زنده ازمرزها نیز پرداخته اند، گفت: با توجه به تصویب طرح انتزاع وظایف از سوی مجلس و ابلاغ اجرای آن به صورت قانون ازسوی شورای نگهبان به دولت دهم متأسفانه این قانون ازسوی این دولت نیزاجرا نشد.

عدم اجرای قانون انتزاع وظایف ازسوی دولت دهم تخلف است

نماینده مردم مرودشت درمجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه اجرای قوانین از سوی دولت الزامی است وعدم اجرای آن تخلف محسوب می شود، تصریح کرد: قانون طرح انتزاع وظایف که ازمفاد آن صادرات، تنظیم بازار و قیمت گذاری ها است باید ازوزارت صنعت و معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود که براین اساس ازابتدای تولید تا انتهای مصرف یک محصول درخصوص میزان تولید و قیمت گذاری به وزارت جهاد کشاورزی و صادرات و واردات محصول نیزبه وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود.

متولی اصلی تولید و امور دام وزارت جهاد کشاورزی است

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید بر اینکه متولی اصلی تولید و امور دام وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: از سوی وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم حمایت های موثر و جدی درخصوص تولید و امور دام باید صورت گیرد به طوری که هزینه های تولید را به نحوی برنامه ریزی کند که این هزینه ها برای تولید کنندگان به صرفه باشد.

برومندی، قیمت گذاری مناسب گوشت و دام زنده رایکی از راهکارهای جلوگیری از قاچاق دام زنده ازمرزها دانست و تصریح کرد: قیمت گذاری باید به نحوی صورت گیرد که هزینه ی توزیع یک کیلو گوشت و هزینه نگهداری دام و نیزسود دریافتی تولید کنندگان نیز درآن محاسبه شود به طوری که دیگر مجرایی برای قاچاق گوشت و دام زنده از مرزهای کشور وجود نداشته باشد.

وی، با بیان اینکه درجهت جلوگیری از قاچاق گوشت و دام زنده باید قیمت دام زنده را درکشورافزایش دهیم، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی باید قیمت گوشت را به میزان مناسبی نیز در کشور افزایش دهد به طوری که هم تولید کننده وهم مصرف کننده متضرر نشود.

نماینده مردم مرودشت درمجلس، با تأکید براینکه تبعات افزایش نیافتن قیمت گوشت بسیاربیشترازافزایش یافتن قیمت آن است، تصریح کرد: اگر دامداران به منظور جبران هزینه های تولید خود به قاچاق دام زنده بپردازند کشور در ماه های آتی با کمبود گوشت مواجه می شود که اگر میزان عرضه پاسخگو میزان تقاضا نباشد به طورحتم افزایش چشمگیر قیمت گوشت را شاهد خواهیم بود که این مهم برای مصرف کنندگان به صرفه نیست.

سخنگوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،گفت: دولت یازدهم باید درراهبردی طرح انتزاع وظایف اهتمام بسیار داشته باشد تا ازکمبود وافزایش قیمت گوشت درماه های آینده جلوگیری شود.