به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اعلام اداره کل بانکداری الکترونیک این بانک، در راستای بهینه سازی سامانه بانکداری اینترنتی، احتمال بروز خطا در دسترسی به سامانه یادشده از ساعت ۲۲ شب تا ۵ صبح روز بعد در روزهای چهاردهم و بیست و یکم شهریورماه سال جاری وجود خواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، بانک ملت پیشاپیش از احتمال بروز خطا در دسترسی به سامانه بانکداری اینترنتی از مشتریان پوزش طلبیده است.