به گزارش افکار به نقل از فارس، روابط عمومی شرکت پارس خودرو در واکنش به اخطار قانون اساسی افضلیفر، نماینده مجلس در جلسه امروز صحن مجلس مبنی بر فروش مگانهای ۸۰ میلیونی استفاده شده در جریان اجلاس عدم تعهد به قیمت ۱۵ میلیون اعلام کرد: واگذاری کلیه خودروهای استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد از طریق مزایده عمومی در دو مرحله به فروش رسیده و بر اساس روش قانونی مزایده و مبتنی بر قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری با قیمت ۵۲ میلیون تومان واگذار شده که تمامی مدارک و مستندات آن در شرکت موجود است.

در زمان برگزاری مزایده، قیمت کارخانه‌ای خودرو مگان صفر کیلومتر ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که تمام خودروهای مگان واگذار شده به دلیل بالاتر بودن قیمت بازار آن، بالاتر از قیمت کارخانه مورد کارشناسی قرار گرفته‌اند.

همچنین در برگزاری مزایده، اصل رقابت کاملاً مشهود بوده و نمایندگان دستگاههای نظارتی نیز از فرآیند آن مطلع بوده و بعضاً در جلسات مربوطه نیز حضور داشتهاند و تمام مقرارت و تشریفات مرتبط با موضوع در حد اعلای آن رعایت شده است و حتی در زمان برگزاری مزایده، برای جلوگیری از هر گونه شائبه احتمالی، طی بخشنامهای حضور کارکنان پارس خودرو و خانواده های آنان منع شده بود.