گروه اقتصادی - به نظر میرسد وزیر نفت دولت احمدینژاد تغییرات اساسی در مهمترین صنعت کشور را کلید زده است.
‫به گزارش افکارنیوز؛ شنیدها در وزارت نفت حاکی از آن است که به زودی حکم مهندس نوذری برای شرکت ملی نفت، مهندس هامانه برای مدیرعاملی شرکت پالایش و پخش و مهندس عراقچی برای مدیرعاملی شرکت گاز صادر میشود‬.