خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از نیهات ارگون (Nihat Ergun) اعلام کرد ظرفیت ترکیه در زمینه گردشگری، کشاورزی و صنعت در جهت توسعه اقتصادی این کشور فعال شده بود. بر اساس ارقام رسمی، تولید ناخالص ترکیه در سال دو هزار و نه، ششصد و هجده میلیارد دلار ارزیابی شده است که در مقایسه با سال دو هزار و هشت چهار ممیز هفت دهم درصد کاهش داشته است. ارگون افزود دولت شیوه های برداشتن موانع از برابر فعالان اقتصادی را بررسی، و تاکید می کند برای اطمینان از رشد اقتصادی سریع، صادرات و واردات باید متعادل شود. صادرات ترکیه با شش درصد رشد در ماه ژوئیه، به نه میلیارد و ششصد میلیون دلار بالغ شد، در حالیکه واردات این کشور با افزایشی بیست و چهار درصدی به شانزده میلیارد دلار رسید. به گزارش خبرگزاری شینهوا از آنکارا، ترکیه در سه ماه نخست امسال با دستیابی به رشد اقتصادی یازده ممیز هفت دهم درصدی، نشان داد اقتصاد این کشور خروج از رکود اقتصادی را آغاز کرده است.