به گزارش افکارنیوز، هر چند بیژن زنگنه وزیر نفت نسبت به کاهش تولید و کمبود شدید گاز برای زمستان سالجاری اظهار نگرانی کرده است اما مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت ایران کاهش تولید گاز ایران در چند سال گذشته تاکنون را رد می کند.

احمد قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت تولید نفت و گازمی تواند مهمتر از دبیرکلی اوپک باشد، گفت: دبیرکلی اوپک موقعیتی است که می تواند دیپلماسی انرژی را مدیریت و نظارت و همکاری را با کشورهای تولید کننده و صادرکننده برقرار کند.

معاون وزیر نفت در ادامه درباره ظرفیت تولید نفت و گاز و نگرانی وزیر از کاهش تولید گاز، افزود: ظرفیت تولید گاز کشور با توجه به تعمیرات اساسی انجام گرفته در سال‌های گذشته افزایش یافته و این طور نبوده که کاهش تولید داشته باشیم چرا که با بهره برداری هر فاز از پارس جنوبی به ظرفیت تولید کشور افزوده شد.

این مقام مسئول، تاکید کرد: نمی‌توان به صورت انتزاعی گفت پارس جنوبی از برنامه عقب ماند اما به تفکیک اگر بحثکنیم می توان گفت برخی از فازها به دلیل مسایل فنی تجهیزاتی، برخی مدیریتی و برخی تامین مالی پروژه ها با تاخیر اجرا و از برنامه عقب ماند.

قلعه بانی به خانه ملت افزود: تاخیر برخی از فازها هم شاید به دلیل شروع همزمان چندین فاز و پیش بینی‌هایی که در تامین مالی آنها انجام شده و محقق نشده است باشد و شاید اگر تعداد کمتری تمرکز می شد پیشرفت بیشتری حاصل می‌شد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه درمجموع اگر همگن حساب کنیم پیشرفت کلی فازهای پارس جنوبی سالی ۱۷ تا ۲۰ درصد بوده است، تبیین کرد: در گذشته پیمانکاران خارجی در فازهای پارس جنوبی به روش بیع متقابل حضور داشته و سرمایه گذاری میکردند اما محدودیتهایی که در تامین تجهیزات و ارسال آن به وجود آمد در کندی عقد قراردادها و حضور سرمایه گذاران خارجی مقداری موثر واقع شد که امیدواریم درآینده با سیاستهای وزیر جدید و حمایت دولت سرعت بیشتری بگیرد.