به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری را اعلام کرد. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۰ به شرح ذیل است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۲ به عدد ۷.۱۳۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در مردادماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱.۴۳ درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۱ معادل ۳۹ درصد است.