به گزارش افکارنیوز، محمد تقی حسینی با تاکید براینکه در هر شکل به کارگیری نیروی ایرانی به جای اتباع خارجی اولویت دار است افزود: اگر کارفرمایان می‌خواهند از نیروی کار خارجی استفاده کنند این موضوع منوط به این است که آنها کارت کار داشته باشند و اگر کارفرمایان خاطی به توصیه‌های وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی توجه نکنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی قانون‌مند کردن اشتغال اتباع خارجی ادامه داد: در راستای این طرح کارفرمایان در بخشهای دولتی و خصوصی باید از کارگرانی استفاده کنند که کارت کار داشته باشند در غیر این صورت جریمه خواهند شد.

حسینی از کارفرمایان خواست در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند و از نیروهایی استفاده کنند که دارای کارت کار هستند.

کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کارواموراجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

همچنین کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کاروامور اجتماعی اعلام ننمایند ، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد و همچنین به ازای هر روز ۵۵ هزار تومان جریمه خواهند شد.