به گزارش افکارنیوز، حمید چیت چیان در دیدار با امام جمعه ارومیه از علما برای دعوت مردم به مصرف بهینه آب کمک خواست و گفت: مردم همواره به رهنمودهای علما و نخبگان کشور توجه دارند و امید است با هدایت آنان، مردم در مصرف صحیح و بهینه آب همیاری و همکاری کنند.

وزیر نیرو خطاب به علما درخواست کرد: مردم را به صرفه جویی در مصرف آب و استفاده صحیح و بهینه از این مایه حیاتی دعوت و هدایت کنید. چیت چیان با بیان اینکه مصرف آب کشاورزی در سال آبی جاری در استان آذربایجان غربی ۲ میلیارد مترمکعب در مقایسه با سال آبی گذشته افزایش یافته است افزود: اگر کشاورزان منطقه همکاری کرده و به همین میزان در مصرف آب صرفه جویی کنند، بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

چیت چیان گفت: دولت نیز همگام با علما و مردم با پیش بینی اعتبار و طراحی اقدامات لازم در جهت تامین آب و رفع محدودیت های موجود تلاش خواهد کرد. وی با بیان اینکه ایران با محدودیت و چالش هایی در بخش آب مواجه است، به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره کرد و بیان داشت: برای نجات این دریاچه، اعتبار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا کشاورزان منطقه برای مصرف بهینه آب از سامانه های آبیاری تحت فشار استفاده کنند.