به گزارش افکارنیوز، عباس آخوندی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون شهرسازی و معماری در جمع خبرنگاران گفت: ‌ باید کمی فرصت دهید تا برنامه‌ مشخصی برای مستاجران و صنعت حمل و نقل اعلام شود.

صبح امروز از سوی وزیر راه و شهرسازی، محمد غراوی تودیع و پیروز حناچی به عنوان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی معارفه شد.

پیروز حناچی، عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران است و در دوران وزارت مهندس عبدالعلی‌زاده در سمت معاون شهرسازی و معماری فعالیت کرده است.

وی پیش از این رییس موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران، اولین رییس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران، رئیس مرکز آموزش عالی میراثفرهنگی و معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی بوده است.

کتاب‌های بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان با نگاهی ویژه به بافت تاریخی شهر یزد و بازآفرینی شهرها، میراثی برای آینده از جمله آثار او است و همچنین کتاب بانیان آبادی ایران، اولین بانک اطلاعات عمران و ساختمان ایران زیر نظر وی تدوین شده است.

وزیر راه و شهرسازی در حکم انتصاب حناچی بر یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا در کلیه سطوح ملی و منطقه‌ای و محلی تاکید کرده است.

همچنین فعالسازی مجدد طرحهای کالبدی ملی و منطقهای، ارتقای دائمی استانداردها و شاخصهای کیفیت محیط و خدمات شهری، تمرکز زدایی از ساختار طرحریزی و پایش و واگذاری تدریجی مسئولیتها و اختیارات به سطوح منطقهای و محلی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.