به گزارش افکارنیوز، براساس آمار رده‌بندی کیفی شرکت بازرسی کیفی و استاندارد ایران، با کیفیت‌ترین وانت تولیدی در مرداد امسال وانت کاپرا با ۹۰ نمره منفی بوده است.

پس از آن وانت مزدا تک کابین با ۹۵ نمره منفی در رتبه دوم رده‌بندی قرار دارد. وانت دیزل زامیاد نیز با ۱۳۰ نمره منفی در رتبه سوم قرار دارد.

رتبه چهارم رده‌بندی کیفی وانت‌های تولیدی در مرداد ماه با ۱۳۸.۳ نمره منفی در اختیار وانت نیسان Z۲۴I است.

وانت نیسان سی‌ان‌جی زامیاد نیز با ۱۳۸.۹ نمره منفی در رتبه پنجم رده‌بندی قرار دارد.

رتبه ششم وانت‌های تولیدی در مرداد ماه با ۱۴۹.۴ نمره منفی در اختیار وانت مزدا دو کابین است.

وانت پیکان نیز با ۱۵۰.۸ نمره منفی در رتبه هفتم و آخر ردهبندی کیفی وانتهای تولیدی در مرداد ماه قرار دارد.