مجید منصوری نماینده لنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی گفت : از نکات برجسته در شرکت های خودروسازی به خصوص سایپا این بوده است که با توجه به تهدیدهای کمرشکن تواسنتند سهم بازار خود را حفظ کنند و این یک کار مثبت برای اقتصاد کشورمان بود .

وی در گفت و گو با دنیای صنعت در این باره افزود: به دلیل تحریم در ایران بسیاری از کشورهای اروپایی ضربه خوردند از جمله شرکت پژو که به این دلیل مجبور شد تا چند هزار نفر از پرسنل اش را اخراج نماید، اما خودروسازان ما با وجود تمام این مشکلات به جای تسلیم شرایط را تغییر دادند.

نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی دراین باره چنین توضیح داد: در خودروسازی ها شاهد جایگزین شدن شیفت ها و افزایش تولید داخلی بودیم تا حداقل شرایط موجود حفظ شود و اینگونه توانستیم از این بحران سربلند بیرون بیائیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خانه ملت در ادامه اضافه کرد: از دیگر کارهای خودروسازان به خصوص سایپا در وضعیت مورد اشاره این بوده است که به سمت توسعه پیش رفتند و پلت فورم های جدید وارد بازار کردند البته این کار آنها همچنان ادامه دارد و پسندیده است.

منصوری در ادامه تاکید کرد: البته در کنار این مبحثباید اشاره هم کرد که از شرکت های خودروسازی انتظار می رود تا بهتر از این کار کنند و سعی نمایند نظر مصرف کننده را بیشتر در زمان تولید مدنظر قرار دهند. وی در این رابطه به بیان نمونه ای پرداخت و اظهار داشت: ایرانی ها در صورت توانایی اقتصادی بین خودرو خارجی و ایرانی حتما خارجی را به دلیل آسایش، آرامش و امنیت انتخاب خواهند کرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد : در ست است که خودروسازان در شرایط بسیار سختی فعالیت می کنند اما باید توقعات مردم را هم در نظر گیرند و رضایت آنها را جلب نمایند .