به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت گاز با صدور حکمی عبدالحسین ثمری را به عنوان معاون عملیات شرکت ملی گاز منصوب کرد.

بر اساس این حکم، مسئولیت فعالیت‌های شرکت‌های انتقال گاز و ذخیره سازی گاز طبیعی و همچنین مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز تحت نظر معاون عملیات شرکت ملی گاز انجام خواهد شد.

در مدیریت جدید شرکت ملی گاز، معاون مدیرعامل مسئولیت مستقیم بخش های تولید، پالایش، انتقال و ذخیره سازی گاز طبیعی را برعهده خواهد داشت.

عبدالحسین ثمری معاون عملیات جدید شرکت ملی گاز پیش از این به عنوان مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)، مدیر عملیات شرکت ملی گاز ایران و مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی صاحب مسئولیت بوده است.