به گزارش افکارنیوز، اسحاق جهانگیری عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه مربوط به تامین کالاهای اساسی و نحوه تامین یارانه مورد نیاز گفت: دکتر روحانی نسبت به تامین کالاهای اساسی اهمیت فراوانی قائل هستند و تاکید جدی دارند که مشکل و دغدغه ای تا پایان سال برای تامین این کالاها وجود نداشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارشات دستگاه های اقتصادی، وضعیت کالاهای اساسی را رضایتبخش ارزیابی و بر لزوم پیگیری برای تامین آن تا پایان سال تاکید کرد. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، موضوع نحوه تامین کالاهای اساسی برای نیمه دوم سال جاری مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

میزان یارانه مورد نیاز و نحوه تامین آن برای کالاهای اساسی از دیگر موضوعات مورد بحثدر این نشست بود که پس از تبادل نظر و ارائه پیشنهادات و دیدگاه های کارشناسی، حاضرین در جلسه تدابیر و تصمیمات لازم را برای تامین یارانه مورد نیاز اتخاذ کردند.

گفتنی است پس از این نشست، جلسه دیگری نیز به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور تیم اقتصادی دولت تشکیل و به موضوع گزارش وضعیت موجود اقتصاد کشور پرداخته شد.