به گزارش افکارنیوز، حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود اصفهان در مقایسه با سال آبی گذشته ۲۸ درصد کاهش یافت. حجم آب ورودی به مخزن این سد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به یک میلیارد و ۳۷.۴ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته ۱۸ درصد بیشتر است.

همچنین حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۱) تاکنون با ۲۸ درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به ۱۴۹ میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۰۶ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود در زمان مشابه سال آبی گذشته افزون بر ۸۷۸.۴ میلیون مترمکعب ثبت شده بود. همچنین در حال حاضر ۱۸ درصد حجم مخزن سد زاینده رود از آب پُر شده است.

سد زاینده رود که در سال ۱۳۴۹ در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان ساخته شده است، می تواند دارای ذخیره آب ۱۰۹۰ میلیون مترمکعب در حجم مفید باشد. مقامات این استان قبلا اعلام کرده اند در صورت رسیدن ذخیره آب این سد به زیر ۱۸۰ میلیون مترمکعب، می توان وضعیت سد را بحرانی تلقی کرد.