به گزارش افکارنیوز، پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، مطابق با تعرفه گاز زمستانی و تابستانی مشترکان خانگی محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم(سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از ۳۶۰ شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

با توجه به اینکه برای زمستان تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است محاسبه قیمت گاز به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب ۳۰،۵۰، ۷۰،۹۰، ۱۱۰،۱۶۰، ۱۹۰،۲۲۰، ۲۵۰،۲۸۰، ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان محاسبه خواهد شد.

جدول جدید قیمت گذاری گاز زمستانی(هر متر مکعب)


با این وجود با اضافه شدن بند عوارض به قبوض گاز مشترکان از ابتدای تیر ماه سالجاری، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی توسط مشترکان معادل ۱۰ تومان به بار مالی صورتحساب های گاز اضافه خواهد شد.

از این رو برای زمستان سالجاری قیمت گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع کوچک و غیر عمده به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب ۴۰،۶۰، ۸۰،۱۰۰، ۱۲۰،۱۷۰، ۲۰۰،۲۳۰، ۲۶۰،۲۹۰، ۳۳۰ و ۳۶۰ تومان محاسبه خواهد شد.

در این بین مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه میانگین قیمت گاز در فصول گرم سال گذشته ۱۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب بوده است، گفت: این رقم امسال به ۱۳۰ تومان رسیده است.

این مقام مسئول همچنین با یادآوری اینکه میانگین قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی در فصول سرد سال گذشته حدود ۷۰ تومان بوده است، تصریح کرد: با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان و اضافه شدن بند عوارض به قبوض، از این رو متوسط قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی بریا فصل زمستان سالجاری به ۸۰ تومان می رسد.

وی با اعلام اینکه از یک تا ۴۵ مترمکعب مصرف گاز، قیمت ۳۰ تومان در مترمکعب دریافت می شود که با افزایش پله های مصرفی این نرخ نیز بیشتر می شود، تاکید کرد: فصول سرد از ۱۵ آبان آغاز و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و فصول گرم نیز از ۱۶ فروردین تا ۱۴ آبان آغاز و به پایان می رسد.

مطابق با گزارش‌های منتشر شده تا پیش از اضافه شدن بند عوارض، بار مالی قبوض سبز گاز مشترکان خانگی حدود ۸ تا ۱۲ هزار تومان، قبوض زرد بین ۱۲ تا ۳۰ هزار تومان و قبوض قرمز که برای مشترکان پرمصرف گاز صادر می‌شود دارای بار مالی بیش از ۳۰ هزار تومان بود.

با این وجود پیش بینی می شود برای زمستان سالجاری بین ۲ تا ۱۰ هزار تومان به بازار مالی قبوض سبز، زرد و قرمز مشترکان خانگی اضافه شود که مشترکان برای کاهش هزینه‌های گاز، اجرای راهکارهای صرفه‌جویی و مدیریت در مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهند.

همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها از مهر ماه سال ۱۳۹۱ تاکنون هم با مصوبه مجلس هزینه آبونمان برای مشترکان خانگی و تجاری به ازای هر صورتحساب صادر میشود که این هزینهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانی را به مشترکان تحمیل می کند.