به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه محسن دارایی افزود: با عنایت به آغاز فصل کاشت محصول گندم در مناطق کشور ، تجربه سه ساله بانک سپه در مشارکت در خرید تضمینی این محصول نشان داده است که با افزایش قیمت ، کشاورزان تمایل بیشتری به فروش گندم خود به دولت داشته و از این حیث پیش بینی می شود که با افزایش حجم خرید در سال آینده نیازی به واردات این کالای اساسی از سایر کشورها وجود نخواهد داشت .

دارایی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون در حدود ۸/۴ میلیون تن گندم به ارزش حدود ۳۷ هزار میلیارد ریال از کشاورزان ۳۰ استان در ۶۸۰ مرکز خرید صورت پذیرفته است اضافه کرد: . با توجه به تعیین قیمت خرید گندم در سال ۱۳۹۳ از سوی دولت به کیلویی ۱۰۵۰ تومان کشاوران انگیزه مضاعف برای تولید پیدا کرده اند.