نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت نمایندگی(تومان)

لندکروز ۸ سیلندرVXR

۴۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

لندکروز ۶ سیلندرGXRفول ۲۰۱۳

۳۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

۳۱۴,۵۰۰, ۰۰۰

اف جی کروز -Xtreem

۲۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

فورچونر.VX. اتاق جدید

۲۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

راو ۴. تیپ ۲

- - -

۱۴۹,۹۰۰, ۰۰۰

راو ۴. تیپ ۳

۱۸۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۶۹,۹۰۰, ۰۰۰

پرادوGXدو در آفرود / فول ۹ ایربگ

۲۱۲,۰۰۰, ۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

پرادوGXدو در آفرود / فول ۲ ایربگ

۲۰۰,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

پرادوVXچهار در آفرود. فول

۲۶۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پرادوVXچهار در آنرود. فول

۳۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

GT ۸۶کوپه فول

۱۶۷,۰۰۰, ۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

۱۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

آریون. اتاق جدید گراند

۱۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

۲۰۰,۸۰۰, ۰۰۰

آریون. اتاق جدیدSE

۱۷۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

کمری اتاق جدیدGL

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۷,۹۰۰, ۰۰۰

کمری اتاق جدیدGLX

۱۳۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۶۱,۰۰۰, ۰۰۰

کمری اتاق جدیدSE

۱۴۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

یاریس هاچ بک(اتاق جدید)

۸۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

کرولاXLIفول کامل با بال عقب

۱۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰

ون هایس

۱۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -