افکار نیوز: پس از آنکه قبض های چندصد هزارتومانی برق را از سر گیلانی ها ، مازندرانی ها و گرگانی ها پراند، اخباری در خصوص شروع اجرای طرح تحول اقتصادی منتشر شد که مسئولین مرتبط منکر قضیه شدند.
به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، در این خصوص معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی پس از سکوتی طولانی اظهار داشت: " صدور قبض برق برای مشترکان شهرهای شمالی کشور بر اساس قیمت های سال گذشته و به خاطر مصرف بالای مشترکان بوده است. "
اما تصویر یکی از قبوض مازندرانی ها نشان میدهد که یارانه پرداختی توسط دولت کاهش چشمگیری داشته است: