به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح جدول زیر است:

نام قیمت(تومان)
IBM Lenovo Essential B۵۹۰ - A ۹۳۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۰ - A ۹۸۰,۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۰ - A ۹۹۹,۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱b۰۵AU ۱,۰۲۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - A ۱,۰۵۰, ۰۰۰
HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX ۱,۰۵۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - C ۱,۰۷۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۳۱G - B۹۶۰۴G۷۵MnKs ۱,۱۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۰ - A ۱,۱۱۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱ ۱,۱۲۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰A ۱,۱۳۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۵ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰۸AE ۱,۲۲۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - A ۱,۲۲۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۱ - A ۱,۲۴۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۸ ۱,۲۴۸, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۰۵۰ - A ۱,۲۵۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۴۷۵ - A ۱,۳۰۰, ۰۰۰
HP ۶۳۰ - A ۱,۳۶۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - A ۱,۳۷۵, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۷۱G - ۵۲۴۵۴G۵۰Mnks ۱,۳۸۰, ۰۰۰
HP ۶۵۰ - A ۱,۴۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad Edge E۴۳۰ ۱,۴۵۰, ۰۰۰
ASUS X۴۵۰CC - A ۱,۴۷۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۴۰۰CA ۱,۴۸۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۲۰۵TX ۱,۴۹۰, ۰۰۰
Asus X۵۰۱A ۱,۵۱۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵VD ۱,۵۵۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۴۰۵۰ - A ۱,۵۵۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱A ۱,۵۶۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵۰ - A ۱,۵۹۰, ۰۰۰
Asus K۵۶CM ۱,۶۰۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۲۰۰E ۱,۶۵۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۱۱۵TX ۱,۶۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - T۰۲AE ۱,۶۸۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad V۵۸۰ ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۵۲۰ - A ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - S۰۱ ۱,۶۹۵, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۳۵se ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Acer TravelMate P۲۴۳ - M - B۸۱۲ ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۵-۵۷۱G - ۵۳۳۱۴G۵۰MAKK ۱,۷۳۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۵۲۱ - A ۱,۷۵۵, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook UH۵۵۲ - A ۱,۷۶۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - A ۱,۸۵۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰ - A ۱,۸۶۰, ۰۰۰
HP Pavilion DM۱-۴۱۰۰SE ۱,۸۷۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۴۲۱ - A ۱,۹۰۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۲۱۶۲se ۱,۹۰۰, ۰۰۰
ASUS VivoBook S۳۰۰CA - A ۱,۹۹۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۲۰ - A ۲,۰۳۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۱۱۰ - A ۲,۰۶۰, ۰۰۰
Asus N۴۳SM - A ۲,۰۷۰, ۰۰۰
Asus U۳۰SD ۲,۰۸۰, ۰۰۰
Asus K۵۵VD ۲,۰۹۹, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰ - A ۲,۱۳۰, ۰۰۰
Lenovo Ideapad S۴۰۰ - B ۲,۱۷۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۴-۲۰۰۲TX ۲,۲۵۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵۰ - C ۲,۲۶۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱HFX ۲,۲۶۰, ۰۰۰
ASUS X۴۵۰CC - G ۲,۳۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱MFX ۲,۵۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳AE ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - A ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱RFX ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱KFX ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳ ۲,۶۳۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۷۵۲۰ ۲,۶۹۹, ۰۰۰
Asus VivoBook S۵۵۰CM ۲,۸۲۰, ۰۰۰
Dell XPS L۵۰۲ - A ۲,۹۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱۲FX ۳,۰۹۰, ۰۰۰
Asus N۴۶VM ۳,۱۵۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۱۰۱ ۳,۴۲۰, ۰۰۰
Sony Vaio F۲۳B۹E ۳,۵۵۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۱۰۲ ۴,۵۲۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱۲FX ۴,۶۵۰, ۰۰۰