به گزارشافکارنیوز،بنا بر گزارشMSNدر یک نمایش عمومی برای طرفداری از طرح افزایش حداقل حقوق، طرفداران کامیونی مملو از ۸ میلیون سکه پنج سنتی را در پایتخت سوئیس تخلیه کردند که هر سکه به صورت نمادین متعلق به یکی از شهروندان بود.

کمیته تشکیل دهنده این حرکت نمادین، طوماری با امضای ۱۲۶۰۰۰ نفر را برای تغییر قانون اساسی تحویل صدراعظم این کشور داد.

این طرح تا پایان امسال به رای‌گیری گذاشته خواهد شد و زمان قطعی آن بنا بر توصیه دولت سوئیس مشخص خواهدشد.