به گزارش افکارنیوز، علیرضا طاری بخش، در مورد مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان سال جاری، گفت: مؤدیان مالیات ارزش افزوده مکلفند در پایان هر فصل حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل، مالیات را به همراه اظهارنامه پرداخت کنند.


وی افزود: بر این اساس مهلت پرداخت مالیات ارزش افزوده تابستان در ۱۵ مهر به پایان می رسد و مؤدیان باید ضمن ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر مالیات را به حساب های تعیین شده واریز کنند، در غیر این صورت مشمول جرایم مقرر در قانون خواهند شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درباره ۱۰ صنف جدیدی که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده اند، اظهارداشت: براساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده است، صاحبان مشاغل تا پایان سال دوم برنامه بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه های فروش شوند و۱۰ صنف برای سال آینده فراخوان شده اند که باید از ابتدای سال آینده برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند.

وی تصریح کرد: صاحبان مشاغل مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی در صورت استفاده نکردن از این سامانه، ضمن محروم شدن از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های آن در همان سال از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد.

طاری بخش ادامه داد: با توجه به اینکه متولی انجام این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، طبق اطلاعی که از آنها گرفته ایم حدود ۸۰۰ هزار مؤدی در حال استفاده از صندوق مکانیزه فروش هستند.