به گزارش ايكوپرس، كيانوش پورمجيب اظهار كرد: اين پروژه ها براساس چهار شاخص رضايت مشتريان،برگشتي قطعات از خدمات پس از فروش، آديت نهائي و زير ساخت ها و سيستم هاي كيفي تدوين شده است. ضمن اينكه از اين تعداد تنها ۱۹ پروژه از سال ۹۱ به برنامه هاي ارتقاي كيفي امسال ايران خودرو منتقل شده است.

به گفته وی ایران خودرو در سال ۹۲ در شاخص رضایت مشتری ۹۹ پروژه، در شاخص برگشتی قطعات از خدمات پس از فروش ۷۱ پروژه، در شاخص آدیت نهائی۱۷۰ پروژه و در شاخص زیر ساخت ها و سیستم های کیفی ۹۲ پروژه را در دست اجرا دارد.

پور مجیب در خصوص برنامه ها و سیاست های معاونت کیفیت ایران خودرو برای افزایش کیفیت محصولات این شرکت اظهار کرد: یکی از سیاست های اصلی این معاونت حضور فعال در چرخه تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش و نظارت بر مولفه های کیفی در واحدهای موثر بر افزایش کیفی زنجیره ارزش ‌کیفیت است.

معاون کیفیت ایران‌خودرو با تاکید بر اینکه این پروژه ها از ابتدای زنجیره تامین آغاز شده و تا خدمات پس از فروش ادامه می یابد، اظهار کرد: در سال گذشته نیز ۲۵۹ خانواده پروژه مشتمل بر زیر پروژه متعدد تعریف و اجرا شد که شاخص رضایت مشتری ۶۰۳ زیر پروژه، شاخص برگشتی قطعات از خدمات پس از فروش ۱۱۳ زیر پروژه، شاخص آدیت نهائی ۱۰۲ زیر پروژه و شاخص زیر ساخت ها و سیستم های کیفی ۱۵۸ زیر پروژه را به خود اختصاص داده بودند.

به گفته معاون کیفیت ایران خودرو در سال ۸۸ نیز ۱۱۷ پروژه، در سال ۸۹ حدود ۲۶۳ پروژه و سال ۹۰ نزدیک به ۴۶۰ پروژه ارتقای کیفی محصولات ایران خودرو تدوین، ابلاغ و اجرا شده است.

پورمجیب اظهار کرد: براساس ارزیابی هایی که در پایان هر سال در خصوص پروژه های تعریف شده صورت می گیرد، در سال ۹۱ بیش از ۷۰درصد پروژه ها مطابق برنامه اجرا شدند و بقیه نیز به دلیل ماهیتی که داشته و زمان بر بوده اند به سال جاری منتقل شدند.

وی در ادامه یادآور شد که در گروه صنعتی ایران خودرو کمیته عالی ارتقای کیفیت، شامل ۵ زیر کمیته تشکیل شده است. این ۵ کمیته به صورت تخصصی و تمرکزی ارتقای کیفیت قطعات، خدمات پس از فروش، تولید، فروش و سیستم ها را دنبال می کنند.

پورمجیب اظهار کرد: برای هر یک از پروژه های ارتقای کیفیت یک برنامه زمان بندی تعیین شده است و اگر در اجرای هر یک از مراحل این پروژه ها مشکل خاصی به وجود بیاید، ‌ موضوع برای گشایش ابتدا در جلسه ای با حضور مدیران و معاونان مربوطه مطرح می شود که اگر این جلسه نتیجه بخش نبود، کار به زیر کمیته مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

معاون کیفیت ایران خودرو در خصوص شاخص های تعریف شده برای ارتقای کیفیت محصولات نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: در بخش شاخص رضایت مشتریان هر ماه گزارش هایی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه می شود که کلیتی از آن رسانه ای شده و جزئیات آن در اختیار خودروسازان قرار می گیرد. این گزارش مبنای تعریف پروژه های ارتقا کیفیت در خصوص رضایت مشتریان ایران خودرو است.

وي افزود: در آديت نهايي خودرو قبل از تحويل به مشتري نيز يك سري ايراد و اشكال شناسائي مي شودكه با بررسي ايرادهاي يك ساله و تمركز براي ايرادهايي كه بيشترين تكرار را داشته اند، پروژه هائي براي آنها تعريف و تدوين مي شود.