به گزارش افکارنیوز، علی اکبر پور کاوه سخنگوی ستاد تنظیم بازار شد.

پورکاوه در دولت دهم مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت بود و اکنون با حفظ سمت در دولت یازدهم سخنگوی ستاد تنظیم بازار شده است.