به گزارشافکارنیوز، سعید محمدی تولید کننده ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی است. او در گفتگو با خبرنگار تراز میگوید وضعیت تولیداتشان خیلی کاهش داشته و این کاهش در تولید به زودی منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.

این تولیدکننده که خود را در دهه قبل قدرتمند معرفی میکند معتقد است تحریمهای خارجی و عدم حمایت های جدی دولت از این صنایع باعثشده هر روز نسبت به روزگذشته ضعیف تر شویم.

محمدی در بیان مشکلات و چالش هایش به خبرنگار تراز میگوید: " بحران کم سابقه ای را درحال حاضر پیش رو داریم؛ در این شرایط شرکتهای لیسانس دهنده به ما به بهانه تحریم، کلیه قراردادهای انتقال تکنولو‍‍زی خود را لغو کرده و یا به حالت تعلیق در آورده اند؛ حتی برخی از تامین کنندگان خارجی قطعات نیز از ارائه قطعات یدکی مورد نیاز محصولات تولیدی خودداری میکنند که این مسئله تبعات جبران ناپذیری را برای ما بوجود آورده است. "

وی در ادامه از دولت میخواهد تا با حمایت های مالی جدی جلوی ورشکستگی آنها را بگیرد: " یک بسته اعتباری بعنوان سرمایه در گردش، جهت شرکتهای تولیدی صاحب برند که به دلیل معوقات بانکی دچار مشکلات عدیده ای شده اند تخصیص داده شود. "

وی از دولت جدید حمایت دیگری را میخواهد: " پس از تسهیل در شرایط تولید، دستگاههای دولتی علی الخصوص شهرداریها، حوزه های نفت و گاز، ادارات راه و شرکتهای آب و فاضلاب ملزم به خرید ماشی آلات ساخت داخل گردند و گرنه وضعیت ما بدتر از این خواهد شد. "

وی در ادامه اظهار امیدورای کرد در صورت حمایت دولت مشکلات یکی پس از دیگری قابل رفع خواهد بود اما اگر دولت از آنها حمایت نکند به زودی آنها از گردونه تولید کشور حذف خواهند شد.