به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از افزایش ۱۶۰.۲ درصدی متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ۶۷.۴ درصدی متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی و افزایش ۳۱.۲ درصدی متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار ۹۲ نسبت به بهار سال گذشته خبر داد.

از این رو متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۵۸۳۹۱ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۳.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۱۶۰.۲ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۳۵۸ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۸.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۷.۴ درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۷۷۱۲۰ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۸.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱.۲ درصد افزایش داشته است.