به گزارش افکارنیوز، قیمت لپ تاپ در بازار به شرح زیر است.

نام قیمت(تومان)
IBM Lenovo Essential B۵۹۰ - A ۹۳۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۰ - A ۹۸۰,۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۰ - A ۹۹۹,۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱b۰۵AU ۱,۰۲۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - A ۱,۰۵۰, ۰۰۰
HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX ۱,۰۵۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - C ۱,۰۷۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۳۱G - B۹۶۰۴G۷۵MnKs ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱ ۱,۱۲۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰A ۱,۱۳۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۵ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰۸AE ۱,۲۲۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - A ۱,۲۲۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۱ - A ۱,۲۴۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۸ ۱,۲۴۸, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۰۵۰ - A ۱,۲۵۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۰ - A ۱,۲۵۵, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۴۷۵ - A ۱,۳۰۰, ۰۰۰
HP ۶۳۰ - A ۱,۳۶۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - A ۱,۳۷۵, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۷۱G - ۵۲۴۵۴G۵۰Mnks ۱,۳۸۰, ۰۰۰
HP ۶۵۰ - A ۱,۴۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad Edge E۴۳۰ ۱,۴۷۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۴۰۰CA ۱,۴۸۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۲۰۵TX ۱,۴۹۰, ۰۰۰
ASUS X۴۵۰CC - A ۱,۴۹۰, ۰۰۰
Asus X۵۰۱A ۱,۵۱۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵VD ۱,۵۵۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱A ۱,۵۶۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵۰ - A ۱,۵۶۰, ۰۰۰
Asus K۵۶CM ۱,۶۰۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۴۰۵۰ - A ۱,۶۳۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۲۰۰E ۱,۶۴۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۱۱۵TX ۱,۶۵۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad V۵۸۰ ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۵۲۰ - A ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - T۰۲AE ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - S۰۱ ۱,۶۹۵, ۰۰۰
Acer TravelMate P۲۴۳ - M - B۸۱۲ ۱,۷۰۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۳۵se ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۵۲۱ - A ۱,۷۲۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۵-۵۷۱G - ۵۳۳۱۴G۵۰MAKK ۱,۷۳۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook UH۵۵۲ - A ۱,۷۶۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - A ۱,۸۵۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰ - A ۱,۸۶۰, ۰۰۰
HP Pavilion DM۱-۴۱۰۰SE ۱,۸۷۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۲۱۶۲se ۱,۹۰۰, ۰۰۰
ASUS VivoBook S۳۰۰CA - A ۱,۹۷۰, ۰۰۰