به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

مدل قیمت تومان
Hyundai P۷۰۰ ۳G ۶۰۹,۰۰۰
HYUNDAI Lotus TS۳ Wi - Fi + ۳G ۴GB ۶۱۵,۰۰۰
Asus Memo Pad ME۱۷۳X HD - ۱۶GB ۶۳۵,۰۰۰
Hyundai T۷ - ۸GB ۶۳۹,۰۰۰
Asus Memo Pad HD۷ ۱۶GB ۶۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷.۰ SM - T۲۱۰ - ۸GB ۶۵۰,۰۰۰
Acer Iconia Tab B۱ - A۷۱ ۶۶۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad A۱۰۰۰ - T - ۴GB ۶۶۰,۰۰۰
Huawei MediaPad ۷ Lite ۶۶۵,۰۰۰
Ainol Novo ۸ Dream Wi - Fi ۱۶GB ۶۹۵,۰۰۰
COBY KYROS MID ۹۷۶۰ Wi - Fi ۸GB ۷۲۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad A۳۰۰۰ - ۱۶GB ۷۳۰,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۷.۰ Prime Duo ۷۳۰,۰۰۰
Ainol Novo۸ Discover Quad Core ۷۳۵,۰۰۰
Innovel i۷۱۰B ۷۶۹,۰۰۰
Dimo ۹۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
Axtrom Axpad ۸E۰۱ ۷۸۵,۰۰۰
HYUNDAI Rock X - ۱۶GB ۷۹۹,۰۰۰
Huawei MediaPad ۷ Vogue ۷۹۹,۰۰۰
Asus Fonepad ME۳۷۱MG New - ۸GB ۸۱۵,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۸.۰ Pro Duo ۸۲۴,۰۰۰
Ainol Novo ۱۰ Hero Wi - Fi ۱۶GB ۸۵۰,۰۰۰
MSI WindPad Enjoy ۷ ۸۵۵,۰۰۰
Hyundai T۷s - ۱۶GB ۸۵۹,۰۰۰
Asus Fonepad - ۸GB ۸۶۵,۰۰۰
ViewSonic VB۷۳۷ ۸۶۵,۰۰۰
Asus Fonepad ME۳۷۱ - ۳۲GB ۸۶۵,۰۰۰
Ainol Novo ۱۰ Hero II Wi - Fi ۱۶GB ۸۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۷.۰ SM - T۲۱۱ - ۸GB ۸۷۵,۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ - ۳۲GB ۸۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ - ۸GB ۸۹۰,۰۰۰
HTC Jetstream ۹۰۰,۰۰۰
Point Of View Protab ۲ IPS ۹۲۴,۰۰۰
Innovel I۹۷۱W ۹۳۰,۰۰۰
Dimo ۹۰۰ Plus ۹۵۰,۰۰۰
Point Of View Onyx ۵۲۷ ۳G ۹۶۰,۰۰۰
Ainol Novo Novo۹ Spark ۹۶۵,۰۰۰
Axtrom Axpad ۹E۰۱ ۹۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ - ۱۶GB ۹۹۰,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۱۰.۱ Ultimate Duo ۱,۰۱۸, ۰۰۰
ViewSonic VB۱۰۰a Pro ۱,۰۳۰, ۰۰۰
MSI WindPad Enjoy ۱۰ plus ۱,۰۶۵, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi - ۱۶GB ۱,۰۷۰, ۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ ۳G - ۳۲GB ۱,۰۷۵, ۰۰۰
ViewSonic ViewPad ۹۷a K۱ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Prestigio MultiPad ۲ Ultra Duo ۸.۰ ۳G ۱,۱۱۴, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۸.۰ N۵۱۱۰ - ۱۶GB ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰ - ۱۶GB ۱,۱۶۰, ۰۰۰
Hyundai Play X - ۱۶GB ۱,۱۸۰, ۰۰۰
Huawei MediaPad ۱۰ Link - ۱۶GB ۱,۱۸۹, ۰۰۰
Prestigio MultiPad ۱۰.۱ Ultimate ۳G ۱,۲۳۹, ۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ - ۱۶GB ۱,۲۶۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM - T۳۱۱۰ - ۱۶GB ۱,۲۷۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰ - ۳۲GB ۱,۲۷۰, ۰۰۰
Asus Memo Pad Smart ۱۰ - ۱۶GB ۱,۲۸۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM - T۳۱۱ - ۸GB ۱,۲۸۵, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۸ N۵۱۰۰ - ۱۶GB ۱,۳۳۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi - ۳۲GB ۱,۳۵۰, ۰۰۰
Point Of View Protab ۳XXL ۳G IPS ۱,۳۷۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۱۰.۱ P۵۲۰۰-۱۶GB ۱,۳۷۵, ۰۰۰
Fujitsu Stylistic M۵۳۲ ۱,۴۳۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi + ۴G - ۱۶GB ۱,۴۶۵, ۰۰۰
Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰T - ۳۲GB ۱,۴۸۰, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi - ۱۶GB ۱,۴۹۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ - ۱۶GB ۱,۵۴۰, ۰۰۰
Asus VivoTab Smart ME۴۰۰C - ۶۴ GB ۱,۵۷۰, ۰۰۰
Apple iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۱۶GB ۱,۶۰۰, ۰۰۰
Amazon Kindle Fire HD ۸.۹ ۱۶GB ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Asus Memo Pad FHD۱۰ Wi - Fi + ۳G ۱۶GB ۱,۶۲۰, ۰۰۰
MSI WindPad ۱۱۰W ۳G ۱,۷۰۵, ۰۰۰
Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG - ۳۲GB ۱,۷۳۰, ۰۰۰
Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰T - ۳۲GB + Dock ۱,۷۶۰, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi - ۳۲GB ۱,۸۴۵, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۱۶GB ۱,۸۷۹, ۰۰۰
Asus VivoTab Smart ME۴۰۰CL - ۶۴ GB ۱,۸۹۹, ۰۰۰
Apple iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۶۴GB ۱,۹۲۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi + ۴G - ۳۲GB ۱,۹۶۰, ۰۰۰
Sony Xperia Tablet Z - ۱۶GB ۱,۹۸۰, ۰۰۰