به گزارش افکارنیوز، پدرام زادنو عزیزی درباره زمان راه‌اندازی قرارداد آتی بهمن ماه، اظهارداشت: قراردادهای آتی بهمن ماه در اولین روز معاملاتی، بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد.

وی در پایان افزود: قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت پایه کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. همچنین در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرایند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.